Gül altyn metal tutawajy 100% arassa Kolinskiý saç akril dyrnak çotgasy

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:4.42 $ - 50.15 $ / Bölek
 • MOQ:100 bölek
 • Ölçegi:2 # ~ 24 #
 • Özbaşdaklaşdyrma nyşany:Min.100 bölek sargyt ediň
 • Gurşun wagty:15 ~ 45 gün
 • Haryt maglumatlary

  Dyrnak önümleriniň daşalmagy

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Tölegiň şerti

  Biziň bilen nädip habarlaşmaly?

  Zawodymyz we hil gözegçiligimiz

  Haryt bellikleri

  Gül altyn metal tutawajy 100% arassa Kolinskiý saç akril dyrnak çotgasy

  • Gül altyn dyrnak Sungat çotgasy toplumy: dyrnak çeper çotgalary toplumy 10 dürli dyrnak dizaýn ruçkasy bilen gelýär, dyrnak boýag çotgalary, uzaldylan gel çotgasy, dyrnak oýulan ruçka, dyrnak çeper çotgasy we dyrnak akril ruçkasy.Islän fransuz manikýur stilini döredip bilerler.
  • Dyrnak çalmak çotgasy: aç-açan akril bu dyrnak çotgalary ýokary hilli 100% Sable saç çotgasy, garyndy, akril we beýleki materiallardan ýasalýar, ussat dyrnak heýkeltaraşlygy üçin çotgalar üçin ajaýyp emeli dyrnak ýasamak netijelerini hödürleýär. uzak wagtlap ulanmak
  • Gaty gurluş Ajaýyp önümçilik tehnologiýasy çotganyň gurluşyny güýçli edýär, zaýalanmak aňsat däl, güýçli we çydamly we täze gelenlere dostlukly edýär. Zawodymyz size ähli ululyklary we bellikleri düzüp biler,
  • Işlemek aňsat: ýeňil we rahat, saklamak we çekmek aňsat.Çotga saçlary ýykylmakdan gorkman, demir böleginde durnukly bolýar.Dyrnaklaryňyzy has owadan we özüne çekiji ediň.ajaýyp çeýeligi we çydamlylygy.
  • Ajaýyp senet Sable saçlar we tutawaçlar ajaýyp senet we uzak ömri bilen ýakyn baglanyşyklydyr.Qualityokary hilli akril dyrnak çotgalarynyň çäksiz mümkinçilikleri bar, islenýän dyrnak reňkini dizaýn edip bilersiňiz.
  • Arassalamak aňsat: Dyrnak çotgasyny reňkli jel ulanmak üçin ulananyňyzdan soň, tüýdükleri az suw bilen ýyly suw bilen arassalamaly bolarsyňyz, şonda arassa çotga alarsyňyz, arassalamak aňsat we amatly.
  • Her kim üçin amatly: Dyrnak çeper ruçkasynyň bedeni aşa ýeňil, saklamak we işlemek aňsat, hünärmen ýa-da öwreniji üçin ajaýyp 3D reňkli nagyşlary, gülleri, tekiz ýa-da dyrnaklara gaty jel ulanmak üçin ajaýyp.Bu aýallar üçin iň amatly kiçijik sowgat!
  • Iň oňat hyzmat Önümlerimiziň hemmesi berk hil gözegçiligindedir we eltmezden ozal iki gezek barlanar.Bu akril dyrnak çotgasy toplumyny ulanmakda haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, göni toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Meseläni ilkinji gezek siziň üçin çözeris we gowy çözgüt hödürläris
  Önümiň beýany Marka BQAN
  No.ok. SJB-003
  Ady Gül altyn akril dyrnak çotgasy
  Material Kolinskiý saç + akril tutawaç
  Washuwulýan Hawa
  Reňk Bej surat görnüşinde, reňkini sazlamak kabul ederliklidir
  Baha AAAAA +
  MOQ 100 bölek
  Ibermek Deňiz / DHL / EMS / Fedex / TNT / UPS / Hytaý poçta howa poçtasy
  Töleg L / C, PayPal, Western Union, T / T, Pul gramy, D / A, D / P.
  OEM prosesi 1. Güýçli gözleg bölümi bolan hünärmen zawod hökmünde OEM-de ökde.
  2. OEM bölekleri: Saç, tutawaç, ferrule, reňk, ululyk, gaplama.
  3. OEM artykmaçlygy: Senagat toplumy / arzan bahaly material.
  Nusgalar 1.20USD / Komp
  2. iberiş tölegi.
  3. QC üns bilen barlandan soň iberiň.
  4. ippingük daşama maglumatlaryny yzarlamak.
  5. Pikirleriňizi gowy ýa-da erbet barlaň.
  6. Nusgalarymyz bilen kanagatlanýança guýyňyza hyzmat ediň.

  gül-altyn-dyrnak-çotga-01 (2) gül-altyn-dyrnak-çotga-01 (1) gül-altyn-dyrnak-çotga-01 (3) gül-altyn-dyrnak-çotga-01 (4) gül-altyn-dyrnak-çotga-01 (5) gül-altyn-dyrnak-çotga-01 (6)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Dyrnak önümleriniň daşalmagy

  eltip bermek

  Eltip bermek:

  1. FedEX / DHL / UPS / TNT Nusgalar üçin.Gapydan gapy

  2. Topar harytlary üçin howa ýa-da deňiz arkaly.FCL, howa menzili / port açylyşy üçin.

  3. imük ekspeditorlaryny ýa-da ýük daşamak usullaryny görkezýän müşderiler.

  4. Eltip beriş wagty: nusgalar üçin 3 gün;Topar harytlary üçin 7 gün.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  näme üçin saýlamaly?

  1. Biz Hytaýda öňdebaryjy makiýaup çotgasy öndürijisidiris.

  2. Alibaba altyn üpjün edijini bahalandyrdy.

  3. Býuronyň barlag edarasy tarapyndan tassyklanylýar.

  4. Iberilmezden ozal 100% QC barlagy.

  5. Köp ýurtda wakalar.

  6. A. Bäsdeşlik bahasy;B. Gowy hil

   C. Wagtynda gowşurmak;D. Her ýyl täze model çykarylýar

   E. Önümçilik F.Own hiline gözegçilik

  Tölegiň şerti:

  1. MOQ: 100 sany;

  2.Gaplamak: 1 sany / garşy sumka, islegiňiz ýaly gaplap bileris.

  3. Töleg: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, 30% goýumlar;Getirmezden ozal 70% balans;

  Biz bilen nädip habarlaşmaly?

  Çig malyňyzy, ussadyňyzy (umumy meýilnama) meýilnamaňyzy, kuwwatyňyzy, býudjetiňizi we beýleki talaplaryňyzy beriň.

  Sorag maglumatlaryňyzy aşakda ýa-da bize iberilen e-poçta bilen iberiň, Indi "Iber" düwmesine basyň!

  E-poçta:BQANjacky2019@126.com

  Whatsapp:+8618879090331

  Zawodymyz we hil gözegçiligimiz

  Zawod-we hil-gözegçilik