Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biziň zawodymyz bar.

S: Näme üçin bizi saýlaýarys?

J:Önümlerimizde dürli görnüşli ýokary hilli görnüşler bar.Mysal sargytlaryny kabul edýäris, mugt hilli suratlar berýäris, zawodyň göni bahasy bilen ygtybarly hilimiz bar.Şeýle hem, müşderiniň logotipini çap etmek hyzmatyny hödürleýäris.

S: Reňk garyşdyryp bilerinmi?

J: Hawa, Hawa .Miks reňk bar.

S: Mugt nusga berip bilersiňizmi?

J: Jogap düýbünden hawa.Dizaýnlary, hilini, ululygyny we ş.m. barlamak üçin size nusgalary mugt berip bileris, diňe ýük tölegi üçin töleg gerek.

S: Mysal üçin sargyt näçe wagt alýar?Köpçülikleýin sargyt barada näme?

J: Modeliň wagtyny goşmak bilen, adatça 7 günüň içinde.Köpçülikleýin sargyt töleg tölenenden 7-15 gün soň alýar.

S: PRIC Sanawyňyzy nädip görüp bilerin?

J: E-poçta, Söwda menejeri ýa-da WhatsApp bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, ähli önümlerimiz bilen baha sanawymyzy size ibereris.

S: Töleg hakda?

J: Köp mukdarda sargyt üçin T / T, 30% goýum we iberilmezden 70% balans
- Mysal üçin sargyt üçin Paypal, Western Union we T / T kabul ediň
- Alibaba söwda kepilligi gowy

S: Kepillik syýasaty barada?

J: - productshli önümler 100% täze we özboluşly.
- Her önüm iberilmezden ozal QC barlagyndan geçdi.
- productshli önümler üçin bir ýyl kepillik hödürleýäris