Sergilerde duşuşyň

2019 Demirgazyk Amerika Las Wegas Kosmoprof

Otagyň ady: Kosmoprof Demirgazyk Amerika Las Wegas 2019
Stendiň belgisi: 1102
Wagt: 28-30-njy iýul
Sahypa: www.bqanbeauty.com

2019 Bolonýa kosmoprofy

Otagyň ady: “Cosmoprof Bologna 2019”
Otagyň belgisi: L18
Wagt: 14-17-nji mart
Sahypa: www.bqanbeauty.com

2015 ASIA HONGKONG KOSMOPROF

Booth Name: Cosmoprof Asia Hongkong
Otagyň belgisi: CH-G4C
Wagt: 2015-nji ýylyň 11-nji noýabry
Salgysy: Hongkong konwensiýa we sergi merkezi

2014 ASIA HONGKONG KOSMOPROF

Booth Name: Cosmoprof Asia Hongkong
Otagyň belgisi: CH-P2D
Wagt: 11-nji noýabr, 2014-nji ýyl
Salgysy: Hongkong konwensiýa we sergi merkezi
Sahypa: www.bqanbeauty.com

Biz hakda

Kompaniýamyz hakda has giňişleýin öwreniň

Koprak oka

Işgärlerimiz

Kompaniýamyzyň işgäri henizem gaty owadan

Koprak oka

Hyzmatlarymyz

Ilki bilen hyzmat we hil

Koprak oka

Habarlaşyp dur

Eger gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Koprak oka

Innowasiýa

Müşderilere has köp saýlaw bermek üçin täze önümleri dizaýn ediň

Tejribe

Professional satuw toparymyz we önümçilik toparymyz, ýokary hilli önümçilik toparymyz we ş.m.

Ajaýyplyk

Dolandyryş derejeleri Işjeň toparyň öňe gidişligi

Dyrnak salonynyň ygtybarly üpjünçisini tapmak üçin göreşýärsiňizmi?

Harytlary uzak möhletli durnukly üpjün etmek üçin bize ynanyň

Habarlaşyp dur

Sizden eşitmek isleýäris!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň